Atenor group : uitgifte van een obligatie met een looptijd van 5 jaar

In detail 

ATENOR GROUP kondigt aan dat het, om de financieringbronnen te spreiden, vanaf 7 januari 2010 overgaat tot de uitgifte van obligaties op vijf jaar voor een minimum bedrag van € 50 miljoen in de vorm van een openbaar bod in België en het Groothertogdom Luxemburg dat openstaat voor particuliere en institutionele beleggers.

De netto-opbrengst van het bod, die € 50 miljoen zou moeten bedragen, zal worden aangewend om het voorzichtige overnamebeleid van ATENOR GROUP uit te voeren en om de projecten in de portefeuille te ontwikkelen. Na de investeringen in 2004 en 2005, na de oplevering van het President project en gezien de gunstige overnamevoorwaarden bestudeert ATENOR GROUP de mogelijkheid om nieuwe investeringen in België of het Groothertogdom Luxemburg uit te voeren. De opbrengst van de lening zal ook kunnen dienen om de schatkistcertificaten terug te betalen die binnen het normale kader van het programma vervallen.

De uitgifteprijs is bepaald op 101,875% van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 6% bruto jaarlijks betaalbaar op 29 januari. Het actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 5,56% bruto. De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de vervaldag op 29 januari 2015.De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 7 januari 2010 (9.00 uur) tot 27 januari 2010 (16.00 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.  De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 29 januari 2010.Het is de bedoeling om de door ATENOR GROUP uitgegeven obligaties op de Beurs van Luxemburg te noteren.KBC en Bank Degroof treden op als joint lead managers voor de uitgifte en de plaatsing van de obligaties.

Op de hoogte blijven van nieuwe uitgiftes van Belgische bedrijfsobligaties

Schrijf u gratis in op het rentesignaal voor Belgische bedrijfsobligaties

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be