Arseus geeft nieuwe obligaties in euro uit op 5 jaar

Voornaamste voorwaarden

Arseus NV, een multidisciplinaire groep die producten, diensten en totaaloplossingen levert aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg, geeft nieuwe obligaties in euro uit op 5 jaar en eindvervaldag 2 juli 2017.

  • Publiek aanbod van obligaties in België en in Luxemburg
  • Bruto interestvoet: 4,75%
  • Looptijd: 5 jaar
  • Uitgifteprijs: 101,875%
  • Bruto actuarieel rendement: 4,325%

De terugbetaling gebeurt aan 100,00% van het belegde bedrag (voor distributie- en verkoopcommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of de Garanten.

Arseus NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en is gevestigd in Waregem. Sinds 5 oktober 2007 is Arseus NV genoteerd op NYSE Euronext Brussel en NYSE Euronext Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de BEL MID-index en de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De operationele activiteiten van de Arseus Groep worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Arseus BV. Het hoofdkantoor van Arseus BV is gevestigd in Rotterdam (Nederland). Arseus BV is een 100%-dochteronderneming van Arseus NV.

Arseus levert producten, diensten en concepten met substantiële toegevoegde waarde aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg in 24 landen in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. De activiteiten van Arseus zijn onderverdeeld in vier divisies die sinds 1998 zijn opgebouwd via een actieve buy-and-build strategie, aangevuld door een sterke organische groei.

De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% op het brutobedrag (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.