Argenta : Winstdeling tak 21-producten over 2011

In detail

De tak 21– producten Argenta-Flexx, Kapitaal Plus, Leven Plus en Jeugdspaarplan gaven in 2011 een gegarandeerd rendement van minstens 2,75 %. Boven op het garantierendement komt er ieder jaar een winstdeling afhankelijk van de resultaten van Argenta Assuranties nv. Voor 2011 zal – onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering – een winstdeling toegekend worden op basis van de volgende verdeelsleutels: een brutorendement van minstens 3,25 % en een minimumwinstdeling van 0,20 % (behalve voor contracten met een gegarandeerde rentevoet van 4,75 %).

  • Contracten met gewaarborgde rente van 2,75% krijgen een winstdeelname van 0,50% = 3,25% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 2,80% krijgen een winstdeelname van 0,45% = 3,25% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,00% krijgen een winstdeelname van 0,35% = 3,35% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,05% krijgen een winstdeelname van 0,30% = 3,35% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,25% krijgen een winstdeelname van 0,20% = 3,45% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,30% krijgen een winstdeelname van 0,20% = 3,50% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,60% krijgen een winstdeelname van 0,20% = 3,80% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 3,75% krijgen een winstdeelname van 0,20% = 3,95% brutorendement
  • Contracten met gewaarborgde rente van 4,75% krijgen een winstdeelname van 0,00% = 4,75% brutorendement

Voor nieuwe stortingen in 2012 geldt voor de producten Argenta-Flexx, Leven Plus en Jeugdspaarplan een gegarandeerd rendement van 2,75 %. Voor het product Kapitaal Plus bedraagt het gegarandeerde rendement voor nieuwe stortingen 2,25 %.