Argenta verlaagt rente van de spaarrekeningen

5 mei 2015

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Argenta de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 5 mei 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Argenta E-spaar

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,50% 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,20% (voorheen 0,30%)

Argenta Maxirekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,20%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest