Argenta verlaagt de rente op termijnrekeningen

In detail

Door de daling van de rente op de internationale markten ziet Argenta zich verplicht om de tarieven van de termijnrekeningen te verlagen. De nieuwe tarieven gaan effectief in op 4 september 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 2,85% naar 2,75%
  • Termijnrekening op 7 jaar gaat van 3,15% naar 3,00%
  • Termijnrekening op 8 jaar gaat van 3,15% naar 3,00%

De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.