Argenta verhoogt de rente voor kasbon op 3 jaar

In detail

  • Argenta rendementsbon op 3 jaar gaat van 2.75% naar 2.90%
  • Argenta maxibon op 3 jaar gaat van 2.75% naar 2.90%

Steeds roerende voorheffing (momenteel 15%)

Meer info

De website van Argenta

Overzicht van de rentestanden van de kasbons

Argenta valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Argenta

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be