Argenta verhoogt de gegarandeerde rente van Oct-a-vie

Enkele kenmerken

Oct-a-vie is een verzekering op naam die u tijdens de looptijd zowel kapitaalgarantie als gegarandeerde interest verzekert. Bovendien wordt bij overlijden vóór de einddatum uw inleg en uw verworven interest uitbetaald. Oct-a-vie is een levensverzekering die in de praktijk vergelijkbaar is met een (kapitalisatie)kasbon. De  Inleg bedraagt minimaal 3.750 euro. De interesten worden herbelegd tot de einddatum. Het contract heeft een vaste duur van 8 jaar en 1 maand.  De interestvoet bij aanvang wordt voor 8 jaar gegarandeerd en bedraagt op heden  3,40% ( komt van 3,25%). Na deze periode wordt de intrestvoet toegepast die op dat ogenblik van toepassing is. De terugbetaling van uw inleg wordt gegarandeerd. U hebt geen instap- noch beheerskosten op de inleg.  U betaalt geen roerende voorheffing omdat de looptijd langer is dan 8 jaar.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be