Argenta stopt met verkoop van kasbons

Argenta stopt vanaf 16 maart 2015 (tijdelijk) met de uitgifte van nieuwe kasbons. Dat staat te lezen in de tarievenlijst die de bank vandaag publiceert. De beperkte vraag naar kasbons – een gevolg van de huidige lage rente – is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van deze beslissing. Argenta is niet de eerste bank die kasbons (tijdelijk) uit haar aanbod haalt. Eerder deze maand zagen we dezelfde beweging bij Europabank.

Deze maatregel heeft echter geen gevolgen voor klanten die een kasbon bezitten. Deze zullen blijven lopen tot op de normale eindvervaldag aan de afgesproken rentevoorwaarden.

Op de intrest van uw termijnrekening en/of kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing en 15% voor de intresten uit een volkslening. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting.

Vergelijk alle volksleningen of vergelijk ze met kasbons en termijnrekeningen