Argenta : rente rendementsbons/maxibons daalt

In detail

  • Argenta rendementsbon/maxibon op 3 jaar gaat van 2.35% naar 2.25%
  • Argenta rendementsbon/maxibon op 5 jaar gaat van 2.90% naar 2.75%
  • Argenta rendementsbon/maxibon op 7 jaar gaat van 3.05% naar 3.00%

Steeds roerende voorheffing (momenteel 15%).