Argenta geeft premie bij overdracht van effecten

Brengt u uw effecten van een andere financiële instelling over naar Argenta? Dan krijgt u een premie van 1%. Die premie wordt berekend op effecten die geen Argenta-effecten of aandelen zijn en in België publiek worden aangeboden volgens de toepasselijke regelgeving. Effecten die hun eindvervaldag bereiken binnen 3 maanden nadat ze overgedragen worden naar een Argenta-effectenrekening, tellen niet mee voor de berekening van de premie. Bij staatsbons, kasbons of obligaties wordt de 1% berekend op het nominale bedrag van de effecten. Bij deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging wordt de 1% berekend op de netto-inventariswaarde van de effecten. En dat op de dag dat ze naar de effectenrekening worden overgedragen.

U kunt de premie gebruiken als korting op de instapkosten van gestructureerde obligaties die Argenta distribueert. Ook deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging die door Argenta worden gedistribueerd komen in aanmerking (Argenta-Funds, Argenta Fund of Funds, Carmignac-fondsen, Petercam-fondsen en Edram-fondsen). U betaalt de volledige instapkost. Argenta betaalt u binnen de maand uw korting terug op de rekening waarvan de volledige instapkost werd afgehouden.

Wilt u een effectenportefeuille overdragen naar een andere bank? Dan rekent uw bank kosten aan. Deze kosten worden door Argenta niet terugbetaald.

Meer info over deze actie kan u vinden op de website van Argenta.

Uw effectenrekening is helemaal gratis bij Argenta.