Argenta Coöperatieve biedt kansen aan 50.000 aandeelhouders

In detail 

Voor de nieuwe coöperatieve vennootschap Argen-Co cvba voorziet Argenta een minderheidsbelang in het kapitaal van de Argenta Groep dat van de CBFA mag oplopen tot maximaal 15 %. Een deelname van die omvang vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer 150 miljoen euro. De aandeelhouders van Argen-Co zullen Argenta-kantoorhouders en bestaande cliënten van Argenta zijn. Bij de aankondiging op 26 maart gaf Jan Cerfontaine, voorzitter van Argenta, aan dat dit voor de stichter van Argenta, Karel Van Rompuy – met zijn familie tot nu toe de enige aandeelhouder ervan – geen “vreemd” kapitaal is in zijn onderneming: “Het is een participatie van de mensen die Argenta al jaren mee groot maken. Mensen die soms al meer dan één generatie aan Argenta hun vertrouwen geven. Zij kunnen nu, via aandelen van Argen-Co, meegenieten van het succes waaraan we al sinds 1956 samen bouwen.” Met de kapitaalverhoging creëert Argenta voldoende ruimte om binnen de nieuwe kapitaaleisen die de komende jaren door de autoriteiten zullen worden bepaald (bijv. Basel III en Solvency II), het eigen pad van zelfstandigheid te kunnen blijven bewandelen. Op korte termijn wordt gemikt op een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro. Vanwege het enthousiasme van de kantoorhouders en de spontane vraag van cliënten om te kunnen deelnemen, heeft het bestuur van Argenta besloten om de participatiemogelijkheden uit te breiden tot 150 miljoen euro, een bedrag dat wellicht pas na een zekere periode kan worden ingezameld. De coöperatieve aandelen zullen uitsluitend verkrijgbaar zijn in de kantoren van Argenta Spaarbank. Het prospectus en de goedkeuring ervan door de CBFA worden in de komende weken verwacht. Naast de financiële voordelen van een dividenduitkering, die tot 170 euro per jaar is vrijgesteld van roerende voorheffing, zullen de aandeelhouders van Argen-Co Argenta-productvoordelen en voordelen bij derden kunnen genieten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be