Argenta biedt nu ook selectie aan van secundaire Euro-obligaties

In detail

Een obligatie wordt altijd eerst uitgegeven op de primaire markt. Beleggers kunnen inschrijven op een nieuw uitgegeven obligatie tijdens een beperkte uitgifteperiode. Na de uitgifteperiode kan een obligatie alleen nog gekocht worden op de secundaire markt, waar effecten worden uitgewisseld. Op de secundaire markt variëren de koersen dagelijks, onder andere in functie van de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de emittent. Vanaf vandaag kan u ook bij Argenta intekenen op dergelijke obligaties. Op de website van Argenta kan u “de gids voor bonds in secundaire markt” vinden met daarin een overzicht van het huidig aanbod van de bank. In deze tijden van lage intresten kunnen Euro-obligaties misschien wel iets voor u zijn. Wenst u meer informatie omtrent deze Eurobonds of wil u overgaan tot aankoop dan kan u terecht bij een kantoorhouder van Argenta.