Arco: laatste nieuws en stand van zaken

Zoals zij in 2008 had aangekondigd, voorzag de federale regering in 2011 bij Koninklijk Besluit (K.B.) in een waarborgregeling voor Arco-coöperanten. Deze waarborg bestaat in een bescherming van maximaal 100 000 euro aan coöperatief kapitaal per natuurlijke persoon en per erkende coöperatieve vennootschap (Arcopar, Arcoplus en Arcofin). Arco was op dat ogenblik referentieaandeelhouder van het beursgenoteerde Dexia NV, waarvan Belfius Bank geen deel meer uitmaakt sinds eind 2011. Een aantal personen was het niet eens met deze waarborgregeling en vroeg de vernietiging van het K.B. voor de Raad van State. Sommige beroepen werden ingediend voor de Nederlandstalige kamers van de Raad van State, andere voor de Franstalige kamers.

In de Nederlandstalige procedures heeft de Raad van State in maart 2013 een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Hij vroeg het Grondwettelijk Hof of het K.B. over de waarborgregeling het gelijkheidsbeginsel al dan niet schendt en hij zou zich uitspreken in functie van het antwoord van het Grondwettelijk Hof.

In de Franstalige procedures met betrekking tot de Arco-waarborgregeling heeft de Raad van State in januari 2014 eveneens prejudiciële vragen over het gelijkheidsbeginsel gesteld aan het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 24 april 2014 beslist om de Nederlands- en Franstalige procedures samen te voegen. De waarborgregeling blijft dus voorlopig overeind.

In het verleden en nog in maart 2014 heeft Minister van Financiën Koen Geens gesteld dat het “noodzakelijk is dat een alternatieve oplossing, die juridisch volledig sluitend is, wordt opgenomen in het toekomstige regeerakkoord”, voor het geval de waarborgregeling in de toekomst zou vernietigd worden. Nagenoeg alle andere politieke partijen hebben zich hierbij aangesloten.

Ook over het onderzoek van de waarborgregeling door de Europese Commissie meldde Minister van Financiën Geens dat de Europese Commissie “de waarborg zelf niet op de helling kan zetten en dus de uitbetaling van de Arco-coöperanten niet in de weg kan staan.