Alternatieve manieren om uw erfenis te plannen

Schenkingen en testamenten zijn gekende manieren om uw nalatenschap te regelen. Maar wat kunt u nog doen? 

Kinderen die in ons land het vermogen van hun ouders erven moeten hoe dan ook erfbelastingen betalen. In Vlaanderen kunnen die belastingen oplopen tot 27 procent. Wie maximaal 50.000 euro erft betaalt slechts 3 procent erfbelastingen. Voor de schijf tussen 50.000 en 250.000 euro geldt een tarief van 9 procent. Alles daarboven wordt belast tegen 27 procent. 

Via een tak21-verzekering 

In ons land is het eveneens mogelijk om aan successieplanning te doen via een levensverzekering. Wij bekijken de situatie in Vlaanderen. Daar was lange tijd veel onduidelijkheid over de erfbelastingen op levensverzekeringen. Wanneer een vader bijvoorbeeld zijn zoon aanduidt als begunstigde, betaalt hij daar schenkbelastingen op. Tot voor kort moest de zoon bij het overlijden van zijn vader geen erfbelastingen betalen wanneer hij die verzekering krijgt. Maar in maart 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst daar anders over. Die oordeelde dat de zoon alsnog erfbelastingen moet betalen. 

In oktober oordeelde de Vlaamse regering dat erfgenamen voortaan enkel erfbelastingen moeten betalen op het opgebouwde kapitaal tussen het overlijden en bij schenking. Er wordt met andere woorden geen erfbelastingen meer geheven op het kapitaal waar reeds schenkingsbelastingen zijn op betaald.  

Langstlevende partner en kinderen 

Voorts zullen kinderen pas erfbelastingen op de levensverzekeringen moeten betalen wanneer ze de uitkering ontvangen. Tot voor 2017 moesten zij volgens een standpunt van de Vlaamse belastingdienst belastingen betalen van zodra ze de levensverzekering in handen krijgen. Dat betekende dat zo lang een van de ouders leeft, hij of zij vrij is om te bepalen wat hij of zij doet met de verzekering. Zo kon de langstlevende ouder de verzekering afkopen of stopzetten, terwijl de kinderen op de helft van de afkoopwaarde al erfbelastingen hebben betaald. Op onze site kunt u alle tak21-verzekeringen vergelijken. 

Vlaanderen heft sinds 1 januari 2017 erfbelastingen zodra het kapitaal werkelijk wordt uitgekeerd. Als het contract wordt afgekocht, gebeurt de belasting op dat moment in hoofde van degene die het contract afkoopt.

Generatiesprong 

Een tak21-verzekering is overigens het ideale middel om een generatiesprong te maken. Door uw kleinkinderen aan te duiden als begunstigde, voorkom je dat zij geen tweede keer erfbelastingen moeten betalen wanneer ze de levensverzekering van hun ouders erven. Op een tak21-levensverzekering gelden dezelfde successierechten als diegene die wij bij de start van het stuk hebben vermeld. Ook hier geldt de regel dat er pas erfbelastingen worden geheven op het moment dat het kapitaal wordt uitgekeerd. Dat is overigens niet mogelijk zolang het kleinkind geen 25 jaar is.

Hou er overigens rekening mee dat een testament in een beperkt aantal gevallen voorrang krijgt op een levensverzekering. Het bedrag van een levensverzekering gaat bij afwezigheid van een echtgenoot of kinderen over op de begunstigden in het testament. Als de wettelijke erfgenamen tevens de begunstigden zijn van de levensverzekering, dan valt het uitgekeerde kapitaal bij wijze van fictie vanaf nu in de nalatenschap.