Alterfin keert een dividend van 1,75% uit voor 2015

De algemene vergadering van Alterfin besliste om een dividend van 1,75% uit te keren voor 2015. Het dividend is niet het enige financiële voordeel dat vennoten van Alterfin genieten. Bij intekening op nieuwe aandelen hebben particuliere aandeelhouders elk jaar recht op een vermindering van belastingen van 5% op het totaal van de stortingen die ze in de loop van het jaar hebben verricht. Die vermindering kan oplopen tot 320 euro per jaar voor een investering van 6.437,50 euro. Om recht te hebben op dit voordeel moet u ten minste 437,50 euro investeren en de aandelen gedurende 5 jaar in uw bezit houden. De eerste schijf van 190 euro aan dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.

De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid organisaties, financiële instellingen, sociale organisaties, enkele bedrijven en particulieren. Alterfin investeert in microkredietinstellingen en verenigingen van fairtrade producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze organisaties geven op hun beurt krediet aan tienduizenden kleine boeren en ondernemers in het Zuiden.