Alterfin keert een dividend van 1,5% uit voor 2014

De Algemene Vergadering van Alterfin besliste om een dividend van 1,5% uit te keren. Het dividend ligt in de lijn van de beste rendementen van de spaarproducten die aan Belgische beleggers worden aangeboden. Het dividend 2014 ligt echter lager dan deze die de laatste jaren werden uitgekeerd en is een afspiegeling van de verslechtering van de economische omgeving waarin Alterfin haar activiteiten moet uitoefenen. Dat is in het bijzonder het geval in de sector van de familiale landbouw die heeft geleden onder de sterke volatiliteit en de neerwaartse trend van de grondstofprijzen. De trend wordt ook beïnvloed door de daling van het rendement van deposito’s in euro, waardoor  financieringen in dollar duurder zijn geworden. 

Het dividend is niet het enige financiële voordeel dat vennoten van Alterfin genieten. Bij intekening op nieuwe aandelen hebben particuliere aandeelhouders elk jaar recht op een belastingvermindering van 5% op het totaal van de stortingen die ze in de loop van het jaar hebben verricht. Die vermindering kan oplopen tot 320 euro per jaar voor een investering van 6.437,50 euro. Om recht te hebben op dit voordeel moet u ten minste 437,50 euro investeren en de aandelen gedurende 5 jaar in uw bezit houden. De eerste schijf van 190 euro aan dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.