Alsmaar meer Belgen doen aan pensioensparen

In detail

Afhankelijk van het inkomen van de pensioenspaarder neemt de fiscus 30% tot 40% van de inspanning voor zijn rekening. Voor het aanslagjaar 2008 bedraagt de budgettaire kost van het toegestane belastingvoordeel 471,4 miljoen EUR. Voor het langetermijnsparen met betrekking tot de individuele levensverzekering gaat het om 224,5 miljoen euro.

Vrouwen hebben mannen bijna bijgehaald
In 2008 deden bijna evenveel mannen (50,8 procent) als vrouwen aan pensioensparen. In vergelijking met 2005 is het aandeel vrouwen licht gestegen van 48,4 tot 49,2 procent. Wel blijken mannen nog steeds iets meer te storten. Mannen waren in 2008 goed voor 51,2 procent voor de gestorte bedragen. Er is dus beslist nog werk aan de winkel voor de dames die om tal van historisch gegroeide redenen minder goede pensioenvooruitzichten hebben en dus sowieso met een achterstand starten.

Bron

Bnp Paribas Fortis

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

┬ęBankshopper.be