Allianz Belgium zette in 2009 goede resultaten neer

In detail

Ondanks de enorme vlucht naar spaarboekjes, die ongetwijfeld tijdelijk is, groeit de activiteit Leven Particulieren met 4,9% en dit op een krimpende markt. Die stijging is hoofdzakelijk te danken aan de kapitalisatieproducten van Tak 21 (Invest for Life), maar ook aan een lichte heropleving van Tak 23. Voor Leven Groep stijgt de omzet Klassiek Leven met 4,6%. De globale omzet in Leven Groep kent een daling in vergelijking met 2008. Toen werd er een aanzienlijke koopsom geboekt. In BOAR*,een nog altijd sterk competitieve markt , bedraagt de omzetgroei 5,4%. Dit is beter dan de markt. Op 31 december 2009 bedraagt de totale omzet van Allianz Belgium 1.189 miljard euro, een stijging van 7,6% ten opzichte van eind 2008. In een zeer moeilijke economische context houdt Allianz Belgium stand en blijft bovendien marktaandeel winnen. Eind 2009 bedraagt het nettoresultaat 59,2 miljoen euro, een stijging van 97,3% ten opzichte van 2008. De combined ratio in BOAR* (verhouding tussen de lasten (schadegevallen en kosten) en de geïnde premies) is iets minder gunstig en gaat van 96,8% naar 97,3%. Dit is grotendeels toe te schrijven aan slechte weersomstandigheden (stormen, hagel en overstromingen).

*Brand, Ongevallen en Allerlei Risico's, motorrijtuigverzekeringen inbegrepen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be