Al wat je moet weten over kredietfraude

In detail

Tegen kredietkaartfraude ben je wettelijk behoorlijk beschermd in ons land. In principe kan een frauduleus gebruik van je kaart je nooit meer kosten dan 150 euro. Op voorwaarde dat je de spelregels respecteert, tenminste. 

Laat je kaart meteen blokkeren bij verlies of diefstal of als je vreest dat iemand er misbruik van maakt. De meeste kaartuitgevers hebben hiervoor een gratis nummer waar je 24 uur op 24 terecht kan. Zorg dat je dat nummer altijd bij de hand hebt. De meeste kaarten kan je laten blokkeren bij Cardstop (070/344.344). Sommige kaartuitgevers hebben hun eigen nummer. Noteer dit meteen als je de kaart in ontvangst neemt. 

Zodra je je kaart hebt laten blokkeren, ben je in principe niet meer aansprakelijk voor het daaropvolgend misbruik van je kaart . Gebeuren er nadien nog betalingen met je kaart dan zijn die volledig voor rekening van de bank. 

Wordt je kaart misbruikt voordat je het verlies of diefstal hebt gemeld, dan is je aansprakelijkheid wettelijk beperkt tot maximaal 150 euro. Bewaar je betalingsborderelletjes altijd goed zodat je steeds weet wanneer je de kaart voor het laatst zelf hebt gebruikt. 

Is het verlies of de diefstal van je kaart het gevolg van een ‘grove nalatigheid’ dan draai je volledig zelf op voor de kosten van een eventueel misbruik tot op het ogenblik waarop je de kaart laat blokkeren. Onder ‘grove nalatigheden’ verstaat men het ergens noteren en bijhouden van de geheime code in de nabijheid van de kaart, incidenten (verlies of diefstal) niet meteen melden aan Cardstop of een andere gelijkaardige instantie, je kredietkaartafrekeningen niet controleren, de kaart onbeheerd achterlaten in je auto of op het werk, enzovoort…. Ook frauduleus gebruik door familieleden of personeel wordt meestal niet vergoed. Welke situaties uitgesloten zijn van vergoeding kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van je kaart. Uiteraard ben je ook volledig aansprakelijk voor de schade wanneer de kaartuitgever kan aantonen dat je zelf frauduleus hebt gehandeld. 

In twee situaties ben je niet verantwoordelijk voor misbruik van je kaart en zal je ook het bedrag van 150 euro niet hoeven te betalen. Indien uw kaart zonder fysieke aanwezigheid en zonder elektronische identificatie wordt gebruikt en wanneer de fraude het gevolg is van namaak van de kaart of van een andere technische fout (bijvoorbeeld kopiëren van de magneetstrook). In deze gevallen komt het misbruik volledig voor rekening van de kaartuitgever. Uiteraard dien je het misbruik wel onmiddellijk te melden.