AG Insurance : rendementen tak 21 gamma bekend

Safe Return+ : globaal rendement 2009 = 3,60 %

Safe Return+ werd gelanceerd in 2009. Het contract geniet de gewaarborgde rentevoet die van toepassing was bij ontvangst van de premie. Deze rentevoet varieerde in 2009 tussen 2,75 % en 3,50 %.

Top Rendement Invest 0 % : globaal rendement 2009 = 3,05 %

Contracten Top Rendement Invest 0 % bieden een kapitaalbescherming zonder een gewaarborgd minimumrendement. Via een meer dynamisch beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een hoger rendementspotentieel op langere termijn.

Wilt u als eerst op de hoogte zijn van de resultaten?

Dagelijkse aanpassing van de vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be