AG INSURANCE publiceert TAK 21 rendement voor 2012

In detail

Hierna de globale brutorendementen voor 2012 van de belangrijkste producten verdeeld via makelaars en Fintro-agenten onder het merk AG Insurance.

AG Safe+: globaal brutorendement 2012 = 3,00 %. Het contract geniet de gewaarborgde brutorentevoet die van toepassing was bij ontvangst van de premie. In 2012 schommelde deze brutorentevoet – waarvan de beheerskosten van maximum 0,50 % worden afgetrokken – tussen 2,75% en 1,50 %.

Top Rendement Invest 0%: globaal brutorendement 2012 = 2,50 %. Contracten Top Rendement Invest 0 % bieden een kapitaalbescherming zonder een gewaarborgd minimumrendement. Via een meer dynamisch beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een hoger rendementspotentieel op langere termijn.

Vergelijk hier op onze website tak 21 sparen.