Ag Insurance lanceert Top Safe Invest met 3,25% gegarandeerde rente

Enkele kenmerken

Gewaarborgde rentevoet met keuze tussen 2 opties (afhankelijk van de gekozen looptijd):

  • Top Safe Invest Medium: 3,05 %
  • Top Safe Invest Long: 3,25 %

De rentevoet geldig op het moment van ontvangst van de premie wordt toegepast op de nettopremie. De nettopremie is gelijk aan de premie exclusief taks, instapkosten en de eventuele risicopremie.

Een winstdeling kan jaarlijks worden toegekend. De toegekende winstdeling is variabel en wordt bepaald door de resultaten van het afgezonderd fonds “Safe Invest” (tak 21) volgens de regels bepaald in het winstdelingsreglement opgenomen in de algemene en productvoorwaarden.

Instapkosten:

  • 4,5 % van de gestorte premie(s) of van de overgedragen reserve indien dit bedrag < 120.000 EUR (taks inbegrepen).
  •  4 % van de gestorte premie(s) of van de overgedragen reserve indien dit bedrag ≥ 120.000 EUR (taks inbegrepen).

Geen beheerskosten.

De looptijd van het contract is afhankelijk van de gekozen formule:

  • Top Safe Invest Medium voor een duur van resp. 5, 6 of 7 jaar.
  • Top Safe Invest Long voor een duur van 8 jaar en 1 maand.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 sparen.

©Bankshopper.be