AG Insurance lanceert een tak 23-verzekering in dollars

De verzekeringsmaatschappij AG Insurance heeft vandaag een tak 23-verzekering in een vreemde munt gelanceerd.

De nieuwe tak 23-vezekering die AG Insurance in het leven heeft geroepen draagt de naam AG Protect+ USD. De verzekeraar grijpt de huidige economische situatie in Europa aan om een dergelijk product te lanceren.  Het is daarbij geen toeval dat het zijn oog heeft laten vallen op de dollar. Volgens AG Insurance bevindt de economie in de Verenigde Staten zich in een groeiscenario, terwijl de Europese economie gekenmerkt wordt door extreme lage intrestvoeten en de afwezigheid van een inflatie. De Europese inflatie bedroeg in mij -0,10 procent.

Voorts laat de verzekeraar weten dat de beleggers genieten van een volledige kapitaalbescherming. Dat betekent dat ze op het einde van de rit minstens hun geïnvesteerde kapitaal terugkrijgen.  De verzekeraar kan naar eigen zeggen zulke garanties bieden door de hoge interestvoeten in Amerika.  “Daardoor kunnen we 100 procent kapitaalbescherming in Amerikaanse dollar garanderen en een hoger rendementspotentieel in het vooruitzicht stellen”, verduidelijkt Eric Vanbrusselen, Director business development Life. Die garantie is weliswaar enkel geldig voor verzekeringnemers die het contract behouden tot op de vervaldag.

AG Protect+ USD heeft als onderliggende index de Dynamic Deep Value Equity Europe index. Die bestaat uit 30 Europese aandelen waaronder het Duitse bedrijf Allianz SE en het Belgische bedrijf Groupe Bruxelles Lambert. Volgens AG Insurance omvat het aandelenpakket zowel beloftevolle Europese aandelen als aandelen die doorgaans standhouden in perioden van zwakke groei of bij moeilijke marktomstandigheden.

Niet zonder risico’s

Al zijn er toch een aantal risico’s verbonden aan zo’n belegging. Allereerst zijn er de wisselkoersrisico’s. Zo kan een investering in een vreemde munt heel snel aan waarde verliezen als de Europese munteenheid de wind in de zeilen heeft. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de Europese Centrale bank beslist om opnieuw de broeksriem aan te halen.

Maar AG Insurance garandeert dat dergelijke risico’s zijn ingedekt. Zo kunnen beleggers ervoor kiezen om op de vervaldag het geld (in dollars) opnieuw te beleggen als de wisselkoers tegenzit. “Op die manier kunnen zij het juiste moment afwachten om hun dollars te wisselen”, klinkt het. Maar je weet natuurlijk nooit op voorhand wanneer de dollar opnieuw zal opveren tegenover de euro.

Een tweede risico is dat dergelijke beleggingen niet onder het Belgische depositogarantiestelsel vallen. Dat wil zeggen dat je kapitaal niet beschermd wordt als de verzekeraar failliet gaat. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij een tak 21-verzekering of een spaarrekening. Het depositogarantiestelsel beschermt het kapitaal tot maximaal 100.000 euro.

AG Protect+ USD Dynamic Deep Value

  • ​Beleggingsverzekering Tak 23 op 8 jaar en 1 maand
  • Éénmalige premie van minimaal 2.500 USD, te verhogen met instapkosten en taks
  • Minimale terugbetaling van 100 % van de geïnvesteerde netto premie in USD
  • Mogelijke meerwaarde van 135 % van de Dynamic Deep Value Equity Europe (Price) index, indien de eindwaarde van de index groter is dan zijn startwaarde
  • Alle taksen berekend en uitgedrukt in USD. Geen roerende voorheffing, premietaks = 2 %
  • Onderschrijvingsperiode: van 20 juni tot 29 juli 2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Risicoklasse 3 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau
  • Doelgroep: alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven en hun geld willen beleggen in een fonds in Amerikaanse dollar