Actie 2% cashback op effectendossier bij Belfius

Belfius Bank lanceert een cashback actie op effecten. Indien u uw beleggingen tussen 17 maart en 30 juni 2014 naar Belfius overdraagt dan krijgt u 2 % van de waarde van de getransfereerde effecten terug in cash. Het bedrag van de premie is beperkt tot 1 000 (duizend) EUR per klant.

Premie en terugbetaling van de transferkosten

De premie van 2 % zal in het geval van een kasbon worden berekend op de nominale waarde. In het geval van een staatsbon of obligatie zal de marktwaarde op de dag waarop het effect ingeschreven wordt op een effectendossier bij Belfius Bank naar aanleiding van een transfer de basis zijn voor het berekenen van de premie tenzij de marktwaarde hoger ligt dan de nominale waarde in welk geval de premie beperkt is tot 2 % van de nominale waarde. In het geval van een bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds zal de laatst gekende netto inventariswaarde (NIW) op de dag waarop het effect ingeschreven wordt op een effectendossier bij Belfius Bank naar aanleiding van een transfer de basis zijn voor het berekenen van de premie.

Het bedrag van de premie zal betaald worden op de centralisatierekening verbonden aan het effectendossier.

Bovedien zal Belfius, indien het bewijs wordt geleverd van de afrekening van de transferkosten, er zich toe verbinden deze kosten integraal terug te betalen. Verder zal u geen bewaarloon betalen voor de overgedragen beleggingen tot 31 december 2015.