Aanvragen en toekenningen hypothecaire kredieten blijven op peil

Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de evolutie weer van het aantal en volume van nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De hieronder vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

In de afgelopen zes maanden kende het hypothecair krediet een steeds meer uitgesproken groei. Het aantal en volume van nieuwe hypothecaire kredieten voor de maand december 2009 vertoont, net als november, uitzonderlijk hoge wijzigingspercentages. Dit is onder meer te wijten aan de erg zwakke laatste maanden van 2008, toen de financiële crisis volop woedde. Zelfs in vergelijking met december 2007 vertonen de cijfers van december 2009 nog een duidelijke groei van 38% in aantal verstrekte kredieten en 27,2% in bedrag. Ook de kredietaanvragen liggen de voorbije zes maanden hoger in vergelijking met het jaar ervoor. Na een uiterst sterke maand november 2009, te verklaren door het ineenzakken van de vraag in november 2008, stijgt de vraag, zowel in aantal als in bedrag, in december 2009 met ±15% ten opzichte van december 2008. De kredietaanvragen waren in december 2008 eveneens met ± 15% gestegen ten opzichte van december 2007. (Bron : BVK)

© copyright 2009 Bankshopper.be