Aantrekkelijke voorwaarden voor een termijnrekening op 4 jaar

In detail

Termijnrekening Goffin Bank op 4 jaar aan 4,10 bruto

 • Tijdelijk aanbod tot en met 15 december 2009 behoudens vervroegde afsluiting.
 • Minimuminlage: 250 euro.
 • Opbrengst onderworpen aan de roerende voorheffing (momenteel 15%).
 • Nettorendement: 3,49%.
 • Geen kosten: openen, beheren en afsluiten is volledig gratis.
 • Halfjaarlijkse rente-uitkering op een PREMIO-Spaarrekening.
 • Goffin Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Meer info op de website van Goffin Bank ( www.goffin.be )

Bron: website Goffin Bank

Termijnrekening Obk Bank op 4 jaar aan 4,00% bruto

 • Tijdelijk aanbod tot en met 15 november 2009 behoudens vervroegde afsluiting.
 • Minimuminlage: 2500 euro.
 • Opbrengst onderworpen aan de roerende voorheffing (momenteel 15%).
 • Nettorendement: 3,40%.
 • Geen kosten: openen, beheren en afsluiten is volledig gratis.
 • De interesten worden jaarlijks uitbetaald op een zichtrekening of een beleggersrekening bij Obk Bank
 • Deze actie is enkel van toepassing op geldsommen die nog nooit eerder bij OBK geplaatst werden. Het gestorte bedrag mag niet afkomstig zijn van een bestaande OBK rekening op naam van dezelfde titularis, de echtgeno(o)t(e) of de partner van de titularis, of van zijn kinderen. Deze actie is niet geldig voor klanten die al deelgenomen hebben aan een vroegere promotionele campagne en intussen hun tegoed terug afgehaald hebben. Bedragen die vóór 1.10.2009 reeds op rekening bij OBK Bank geplaatst waren, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Obk Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Meer info op de website van Obk bank ( www.obk.be )

Bron: website Obk Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Hier op onze website kan je termijnrekeningen vergelijken

© copyright 2009 Bankshopper.be