Aantal kredietnemers met een betalingsachterstand stijgt met 3,6 %

In detail 

Eind 2009 bevat de Centrale de gegevens van 4 899 920 personen en 8 157 065 kredieten, een stijging met respectievelijk 1,9 % en 3,2 %. In de loop van het jaar werden 1 477 481 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd, een daling met 4,2 % in vergelijking met 2008. De daling was het sterkst gedurende het eerste semester van 2009. Nadien heeft de kredietverlening aan particulieren zich duidelijk hersteld. Zo werden in het laatste kwartaal 10,6 % meer kredieten op afbetaling en zelfs 38,6 % meer hypothecaire leningen geregistreerd dan in dezelfde periode van 2008. De impact van de economische crisis blijkt vooral uit de vaststelling dat consumenten in 2009 in toenemende mate met betalingsmoeilijkheden geconfronteerd werden:

  • Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand stijgt met 3,6 % tot 356 611 personen.
  • Het aantal achterstallige kredietovereenkomsten neemt met 3,3 % toe tot 511 628 contracten.
  • Het totale achterstallige bedrag stijgt met 16,1 % tot 2,16 miljard €.
  • Er werden 123 803 nieuwe betalingsachterstanden geregistreerd, een stijging met 8,4 % in vergelijking met 2008.
  • Het aantal collectieve schuldenregelingen neemt met 11,4 % toe tot 78 147.
  • Er werden 15 904 nieuwe collectieve schuldenregelingen geregistreerd, een stijging mte 23,3 % in vergelijking met 2008. Vooral de sterke toename van het aantal personen dat een beroep doet op de procedure van collectieve schuldenregeling, valt hierbij op. Een derde van hen is bovendien met geen enkele achterstallige kredietovereenkomst in de Centrale geregistreerd. Ze hebben dus te maken met andere betalingsmoeilijkheden dan kredietschulden, zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot gsm- en energiefacturen. De Centrale werd in 2009 door de kredietgevers 12 miljoen keer geraadpleegd.
  • Er werden ook 156 634 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen, een stijging met 19,8 % die voornamelijk het gevolg is van de mogelijkheid die de Bank sinds 2009 aanbiedt om de Centrale te raadplegen via internet aan de hand van de elektronische identiteitskaart.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

© copyright 2009 Bankshopper.be