Aantal bemande bankkantoren neemt af

In detail

Het aantal bankgeldautomaten in België is in 2011 gestegen met 2,5% tegenover in 2010. Het aantal bemande bankkantoren is met 2,2% gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Febelfin bij haar leden. Het aantal door de banken beheerde bankautomaten in België is eind 2011 gestegen met 2,5% tegenover eind 2010. Hun totale aantal liep eind 2011 op tot 15.767. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er meer dan een derde (+38%) automaten bijgekomen.

De term “bankautomaat” bevat zowel de geldautomaten, de toestellen waarop men geld kan opvragen, als de automaten waar andere verrichtingen op uitgevoerd kunnen worden, zoals een overschrijving, een geldstorting of het uitdrukken van rekeninguittreksels. Bankautomaten vindt men terug in de self-banking eenheden maar kunnen zich ook bevinden in de muurgevel van een bankkantoor of op locaties die niet worden uitgebaat door een kredietinstelling zoals winkelcentra, stations en ziekenhuizen.

Indien er enkel wordt gekeken naar het aantal geldautomaten is de groei op één jaar nog meer uitgesproken. Eind 2011 waren er 8.558 automaten ter beschikking, een stijging van 3% t.o.v. eind 2010 en 26% t.o.v. eind 2001.

Het aantal bemande bankkantoren in België is in 2011 gedaald tot 7.573. Tegenover een jaar eerder betekent dit een daling van 2,2%. Vergeleken met eind 2001, toen er 11.295 kantoren waren, noteert men een afname van een derde. Het aantal bemande kantoren bevat zowel kantoren die eigendom zijn van de banken als kantoren die eigendom zijn van de zelfstandige agenten. De daling van 2,2% is verdeeld over beide soorten kantoren en is de kleinste daling van de laatste jaren. In 2010 bedroeg de afname nog 2,9%; in 2009 3,4%.