59.000 nieuwe cliënten voor Argenta

In detail

De strategie van Argenta is die van een bank-verzekeraar voor de gezinnen, in nabije en gekende markten (België, Nederland en Luxemburg), met producten die eenvoudig en transparant zijn, met een lichte bedrijfsorganisatie en een lage kostenstructuur, en met een distributie via een net van zelfstandige kantoorhouders die op exclusieve basis met Argenta samenwerken. Zijn doel is voortbestaan in onafhankelijkheid, op basis van levenslange relaties met zijn cliënten, met zijn kantoorhouders en met zijn personeel.

In 2010 werd de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argen-Co opgericht en vond een publieke emissie van coöperatieve aandelen plaats waarop bijna 50.000 particuliere cliënten en kantoorhouders hebben ingetekend. Ze zijn daardoor (indirect) aandeelhouder geworden van Argenta. Dit coöperatief aandeelhouderschap sluit naadloos aan bij het door Argenta gewenste profiel van brede consumentenbank met een grote betrokkenheid van cliënt en kantoorhouder. 

Ondanks de lage rente en vooral de lage rentemarge zijn de resultaten positief en bewijst de belangrijke toename van de niet-rente-inkomsten de juistheid van deze strategische keuze. Hoewel Argenta slechts laat in de markt van fondsen is gestapt, is de vooruitgang spectaculair. Vooral de groei in beleggingsfondsen is opmerkelijk. De totale activawaarde steeg van 1,3 mia tot 2,2 mia. Dat is een toename met 73 %. Ook de groei van de verzekeringsproducten is een belangrijke vorm van diversificatie. Een geïntegreerde commerciële aanpak en een doorgedreven overleg bij de productontwikkeling liggen hiervan aan de basis. Tegelijk werd een succesvolle uitbesteding van de dienst Schaderegeling gerealiseerd, waardoor de kwaliteit en de kost ervan werden geoptimaliseerd.

Bij sparen en betalen blijft Argenta trouw aan zijn politiek. Gratis rekeningen en gratis kaarten blijven de belangrijkste troeven om onze zichtbaarheid in de markt te verstevigen.

Bij de hypothecaire leningen genieten goede en trouwe cliënten de beste voordelen. Zij zijn de basis voor de langetermijnrelatie die Argenta met de cliënten wil opbouwen. Volgehouden inspanningen werden geleverd met het oog op het correct bepalen en beheersen van de kapitaalbehoeften. De integratie van de (soms verschillende) regulatoire benadering in de banksector en in de verzekeringssector is voor Argenta een grote uitdaging. De stevige liquiditeitspositie van Argenta hierbij in acht genomen, is Argenta goed gewapend voor de toekomstige uitdagingen. 

Argenta heeft de afwezigheid betreurd van een politiek initiatief om een meer rechtvaardige en correcte heffingsbasis voor de zogenaamde bankentaks vast te stellen. Des te meer omdat de sector erin was geslaagd om in de schoot van Febelfin een consensus te bereiken over een risicogerelateerd en multidimensioneel alternatief voor de regeling die met de programmawet van 23 december 2009 was uitgevaardigd.

Met 484 kantoren in Vlaanderen heeft Argenta een marktaandeel van 13 %. Daarnaast heeft Argenta nog 40 kantoren in Brussel en Wallonië. Alle kantoren samen verwelkomden het voorbije jaar 59.000 nieuwe cliënten. In Luxemburg werden de activiteiten en de organisatie gestroomlijnd om zich op fondsenbeheer toe te spitsen.

Argenta is goed gewapend om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

©Bankshopper.be