4,25% bruto op obligatie voetbalclub KV Mechelen

Sinds 4 mei 2015 kan u mee investeren in de bouw van het stadion van voetbalclub KV Mechelen. De sportclub schrijft immers voor een deel van de financiering een obligatielening uit. Het bedrag zal gebruikt worden voor de eerste en tweede fase waarbij de focus op de capaciteitsuitbreiding van de tribunes ligt.

“We konden een lening bij een bank aangaan, maar het is een betere win-win indien we allen, bestuurders, supporters, club, partners en andere partijen, samen investeren. We laten ons daarbij professioneel begeleiden door Quares, een firma gespecialiseerd in vastgoed en vastgoedbeleggingen”, zo zegt stadiondirecteur Marc Faes. 

De obligatielening zal uitgegeven worden in euro tegen een uitgifteprijs van 100%. De nominale waarde per obligatie bedraagt 1000 euro. De nominale waarde van de totale uitgifte loopt op tot 3.500.000 euro. De brutointerest bedraagt 4,25% per jaar. De inschrijfperiode loopt van 4 mei 2015 tot en met 15 juni 2015. Bovenop de uitgifteprijs zal de investeerder op de obligaties ook nog een distributiekost betalen. Dit percentage is van toepassing op het volledige inschrijvingsbedrag. De maximum distributiekost bedraagt 2,00%, de minimum distributiekost bedraagt 0,25%. De distributiekost is degressief in functie van het geïnvesteerde bedrag.

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

De obligaties worden ingeschreven in het register van obligaties op naam van de uitgevende instelling. Meer info over de uitgifte kan u vinden op de website van KV Mechelen.