35000 nieuwe klanten voor Bank van de Post

In detail

Sinds begin dit jaar werden in totaal bijna 50.000 nieuwe rekeningen geopend. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werden er van januari tot juni 23.600 zichtrekeningen geopend, wat een stijging betekent van 61,64%. Ook de spaarrekeningen kenden een succesvolle start tijdens de eerste zes maanden van dit jaar: 25.600 nieuwe spaarrekeningen, een stijging van 54,22% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vermits klanten vaak zowel een spaar- als zichtrekening openen, bedraagt het totaal aantal nieuwe klanten 35.000 voor de eerste helft van dit jaar.

Meer info

De website van Bank van de Post

Bron

Persbericht Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be