3 vragen over het spaargeld van uw kind

In detail

Stort u elke maand een vast bedrag op de spaarrekening van uw kind? Bedenk dan dat dit spaargeld wettelijk beschermd is voor uw kind. We zetten de belangrijkste gevolgen daarvan op een rijtje… De drie zaken die u moet weten:

Wie is eigenaar?

Het geld dat op de spaarrekening van uw minderjarig kind staat, behoort effectief toe aan uw kind. Als ouder mag u er enkel het dagelijks beheer van waarnemen, zolang het kind minderjarig is. U mag het wel gebruiken in het belang van uw kind, bijvoorbeeld om een computer of een fiets voor uw kind te kopen, maar niet voor uzelf. Voor belangrijke beslissingen moet u bovendien het akkoord vragen van de vrederechter. Vermoedt de bank dat een geldopname niet in het belang is van het kind, dan moet ze u vragen om een bewijs voor te leggen van het akkoord van de vrederechter.

Wie mag geld afhalen?

Opent u een spaarrekening voor uw minderjarig kind, dan luidt dat in het bankjargon dat de spaarrekening geopend is door een ‘wettelijke vertegenwoordiger’. Zolang het kind minderjarig is, is de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist om geld van de rekening te halen. Zodra de jongere 18 jaar is, kan hij of zij volledig zelfstandig beschikken over het tegoed op de rekening.

Wat als het kind zelf de rekening opende?

Voor een spaarrekening geopend door het kind zelf gelden ongeveer dezelfde regels. Een verschil is echter dat de jongere hier zelfstandig tot 125 EUR per maand van de rekening kan halen vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Twee tips: Vreest u dat uw kind op zijn of haar 18de verjaardag nog niet volwassen genoeg zal zijn om verstandig om te gaan met geld, dan stort u het spaargeld beter niet gewoon op een spaarrekening op naam van het kind. Volgende alternatieven kunnen een oplossing bieden:

1. Investeer het geld in een levensverzekering. Zo kunt u zelf bepalen wanneer het geld vrijkomt en blijft het gespaarde kapitaal tot dat moment eigendom van de verzekeringsnemer.

2. Spaar op een spaarrekening die op uw eigen naam staat en doe een gift op een tijdstip dat u wenst door het geld op de rekening van uw kind te storten.

Sparen voor uw kind is een prima idee. Hou er wel rekening mee dat het geld op een spaarrekening van uw kind ook wettelijk beschermd is voor uw kind. Vindt u 18 jaar wat vroeg om het geld helemaal vrij te geven, bespreek dan met uw bankier enkele mogelijke alternatieven.

Aanbevolen spaarrekeningen voor jongeren

Bankshopper.be heeft besloten om als eerste in België kinderspaarrekeningen aan te bevelen en dit op basis van volgende criteria : Transparantie, eenvoud, geen tijdelijke promotie of stuntrente, permanent hoog doch gezond rendement, toegankelijk voor iedereen (geen minimuminleg) en de reputatie van de Bank op de lokale markt (op alle gebied en in zeer ruime zin). Het toekennen van het label “aanbevolen door bankshopper.be” kan op geen enkele manier “gekocht” worden door een bank. De selectie van de “aanbevolen” spaarrekeningen wordt dagelijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. U consulteert dus best regelmatig dit overzicht. Op basis van genoemde criteria zijn volgende spaarrekeningen op datum van 20-5-2012 “aanbevolen door bankshopper.be” :

Spaarrekeningen voor jongeren met hoge basisrente
  • OBK-bank junior depositoboekje
  • Rabobank.be junior account
Spaarrekening voor jongeren met hoge getrouwheidspremie
  • Rabobank.be gift account