3% bruto op termijnrekening op 6 maand bij Deutsche Bank

Nog tot en met 31 december 2015 kan u intekenen op een termijnrekening (DB Invest Plus) op 6 maanden met een rentevoet van 3% op jaarbasis en vóór afhouding van de Belgische roerende voorheffing ( momenteel 25%). Rekening houdend met deze roerende voorheffing van 25% biedt deze termijnrekening u een nettorendement van 2,25%. Het gaat om een tijdelijk aanbod voor elke nieuwe storting tussen 10.000 euro en 25.000 euro per natuurlijke persoon en per gezin, en enkel beschikbaar in de financial centers van Deutsche Bank. Dit aanbod is uitsluitend geldig voor Belgische inwoners. Plaats u bijvoorbeeld 25000 euro aan de voorwaarden van deze actie bij Deutsche Bank dan kan u rekenen op een nettorendement van 281.25 euro na afhouding van een roerende voorheffing van 25%.

Deze rekening is bedoeld voor personen die 6 maanden lang een bepaald bedrag kunnen vastzetten. Voor alle duidelijkheid: na 6 maanden komt uw geld vrij en kunt u ermee doen wat u wilt. Het is ook mogelijk om uw geld op elk moment af te halen tijdens de periode van 6 maanden. De intresten zullen in dat geval berekend worden op basis van de termijn waarop het geld op de termijnrekening stond.

Door het grote succes van dit aanbod, heeft Deutsche Bank beslist om deze actie vervroegd af te sluiten, in lijn met de voorwaarden van de actie.