2010: een gemakkelijk jaar voor beleggers?

Wie de prognoses van de grote investeringsbanken bestudeert, moet tot de slotsom komen dat 2010 voor beleggers een gemakkelijk jaar wordt. Zelden is de consensus zo sterk geweest. Samenvattend: 2010, zeker de eerste helft, wordt een goed jaar voor aandelen. In het tweede halfjaar verschijnen er enkele wolken aan de hemel, omdat beleggers dan renteverhogingen door westerse centrale banken gaan voorzien, of – ingeval de kracht van het herstel onverwacht tegenvalt – een dubbele dip gaan vrezen. Opkomende markten zullen beter blijven presteren dan ontwikkelde markten en het rendement op overheidsobligaties zal hooguit enkele procenten bedragen.

Uitgaande van de consensusverwachting voor de winsten (+25%) en de nog steeds redelijke aandelenwaarderingen, is dat met name voor de nabije toekomst een bijzonder steekhoudende visie. Maar als we iets verder kijken, is er maar één ding zeker: waar het in 2009 draaide om timing (van het herstel), draait het in 2010 om dualisme. Kunnen we een duurzaam herstel verwachten of stevenen we af op een dubbele dip doordat consumenten terughoudend gedrag vertonen? Verlaten centrale banken binnenkort hun beleid van ‘gratis geld’ of zullen zij nieuwe zeepbellen financieren? Blijft de kredietverlening door banken relatief krap of normaliseert zij spoedig? Niemand kan deze vragen met enige zekerheid beantwoorden.

Wel is duidelijk dat de botsing tussen conjuncturele en structurele krachten het meest onderhevig is aan dualisme. De huidige conjuncturele opgang moet absoluut worden gezien binnen de context van onderliggende structurele trends: de toenemende machtspositie van opkomende markten, de vergrijzing in de ontwikkelde wereld en de versnellende digitalisering van onze samenleving. De eerste ontwikkeling is inflatoir, maar de tweede en derde zijn deflatoir. Oudere consumenten doen in de regel immers minder vaak grote aankopen (zij hebben al een eigen huis en een auto) en online-winkelen geeft een uitstekend zicht op de prijzen, waarbij de goedkoopste aanbieder met slechts één muisklik te vinden is. Het is wellicht geen toeval dat de rente op langer lopende staatsobligaties – in weerwil van alle verhalen over economisch herstel en dreigende inflatie – hardnekkig laag blijft.

In werkelijkheid pakt 2010 dus misschien helemaal niet zo eenvoudig uit voor beleggers. Hoe moet men met deze complexe kwesties omgaan? Ten eerste: ga nooit uit van één ‘klassieke’ uitkomst. Ervaringen uit het verleden zijn ditmaal mogelijk geen goede richtlijn voor de toekomst. Momenteel lijken aandelen weliswaar de meest veelbelovende vermogenstitels, maar schrijf de vooruitzichten van obligaties nog niet af! De strijd tussen inflatoire en deflatoire krachten is waarschijnlijk meer in evenwicht dan ooit, en de rente op 10-jaars overheidspapier in de sterkste landen in de eurozone kan bij eventuele vrees voor een dubbele dip met gemak tot onder 3% duiken.

Ten tweede is het binnen het aandelensegment waarschijnlijk tijd om de verliezers van het afgelopen decennium, de technologiebedrijven, te kopen. De digitale “fantasie” van 2000 wordt steeds meer een digitale werkelijkheid en de waarderingen zijn zeer redelijk. Online-winkelen stijgt explosief, veel gebruiksapplicaties worden mobiel en er ontstaat een enorme wereldwijde behoefte aan flatscreens en ruimte voor dataopslag. Daar komt bij dat de technologiesector beter dan andere sectoren voorbereid is op prijsdruk, aangezien deflatie hier altijd al de klok sloeg. Beleggers die zich meer richten op het genereren van inkomsten doen er goed aan telecombedrijven te overwegen; deze bieden een gemiddeld dividendrendement van bijna 6%.

Ten slotte moeten beleggers zich na de explosieve rally in kleinere aandelen en in minder hoogwaardige obligaties geleidelijk weer gaan richten op aandelen en obligaties van grote ondernemingen met een sterke balans die nu aantrekkelijker gewaardeerd zijn. Het parool voor 2010 is misschien wel: ga voor saai!

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be