20000 belgen maakten reeds gebruik van bankoverstapdienst

In detail

Febelfin brengt de eerste resultaten in kaart van de bankoverstapdienst die in werking is getreden op 1 november 2009. Met deze dienst zorgen Belgische banken ervoor zichtrekeningen en het daaraan gekoppelde betaalverkeer snel, vlot en kosteloos over te hevelen van de “vorige” naar de “nieuwe” bank van de consument. Tussen 1 november 2009 en 30 april 2010, maakten bijna 20.000 klanten gebruik van de dienst. Per eind 2009 noteerden de Belgische banken ruim 13 miljoen zichtrekeningen op naam van particulieren. Aan de bankoverstapdienst nemen 27 banken deel die samen quasi alle zichtrekeningen vertegenwoordigen die gebruikt worden voor het dagelijkse betaalverkeer.

De Belgische invulling van de bankoverstapdienst en de betreffende gedragscode gaan verder dan wat Europa oplegt. Waar het Europese initiatief zich beperkt tot de overdracht van het betaalverkeer en meer specifiek de transfer van domiciliëringen, memo- en doorlopende opdrachten, gaan de banken in België een stap verder en bieden zij extra diensten aan zoals:

  • De vereffening van de zichtrekening bij de vorige bank;
  • De overschrijving van het batig saldo naar de zichtrekening bij de nieuwe bank;
  • Het schrappen van debet- en kredietkaarten.

Wat opvalt bij de tussentijdse bevindingen is dat bij iets minder dan 85% van de aanvragen ook de vereffening van hun zichtrekening wordt gevraagd, één van de extra diensten die de Belgische banken aanbieden. De banken hebben zich er toe verbonden om de bankoverstap in eerste instantie binnen een termijn van 18 bankwerkdagen af te ronden. Die termijn werd in de gedragscode opgedeeld in drie fasen. In 4 bankwerkdagen moet de nieuwe bank de aanvraag van de consument overmaken aan de vorige bank. Die laatste dient dan binnen de 7 bankwerkdagen de gegevens over te maken aan de nieuwe bank. Deze moet op haar beurt de betalingsopdrachten activeren en de begunstigden van de overgedragen domiciliëringen verwittigen binnen de 7 bankwerkdagen. Momenteel beschikt Febelfin reeds over statistieken over de uitvoeringstermijnen van de eerste twee fasen. Daaruit blijkt dat deze voor bijna 90 % van de aanvragen worden gerespecteerd.

Het eerste jaar na de invoegetreding is bedoeld om de banken toe te laten hun systemen en processen aan te passen om de bankoverstap te realiseren binnen de vooropgestelde termijn van 18 bankwerkdagen die op Europees niveau werd afgesproken. België heeft zich ertoe verbonden om ook hier nog verder te gaan en deze termijn terug te brengen naar 8 bankwerkdagen vanaf 1 november 2010.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be