20 euro-biljet is meest vervalste coupure

In detail 

De tweede helft van 2009 zijn in totaal 447.000 valse eurobankbiljetten aan de circulatie onttrokken. Dit is een stijging van rond 8% ten opzichte van de in de daaraan voorafgaande zes maanden aangetroffen hoeveelheid. In vergelijking met het toenemende aantal echte eurobankbiljetten in omloop (gemiddeld 12,8 miljard gedurende de tweede helft van 2009), is het aantal vervalsingen nog steeds zeer laag. Desalniettemin blijft het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de zestien nationale centrale banken van het eurogebied, het publiek adviseren alert te blijven wanneer het bij contant-geldtransacties bankbiljetten in handen krijgt. Het Eurosysteem spant zich krachtig in om ervoor te zorgen dat het publiek goed weet hoe het een vervalst bankbiljet kan herkennen. Echte eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina’s van de website van de ECB (www.euro.ecb.eu) en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die een vervalst bankbiljet denkt te hebben gekregen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank. 

Zoals in het voorafgaande halfjaar was het €20-biljet de meest vervalste coupure: bijna de helft van alle vervalsingen bestond uit €20-biljetten. De op een na meest vervalste coupure was het €50-biljet, dat goed was voor ongeveer een derde van het totaal. De drie middelste coupures (€20, €50 en €100) waren samen goed voor 97% van alle vervalsingen. Het aantal vervalsingen van de hoge coupures (€200 en €500) is zeer laag. De meerderheid (meer dan 98%) van de in de tweede helft van 2009 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1% werd aangetroffen in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en minder dan 0,5% in andere delen van de wereld.

©Bankshopper.be