10 euro bij online opening van babyrekening bij Bnp Paribas Fortis

In detail

Wie via de website van Bnp Paribas Fortis een babyrekening opent krijgt er momenteel 10 euro bovenop. Dit aanbod is niet cumuleerbaar en is beperkt tot één babyrekening per kind. De babyrekening van Bnp Paribas Fortis is er voor baby's en kinderen die  jonger zijn dan 2 jaar. Het rekeningnummer kan al voor de geboorte worden gereserveerd zodat u het kan opnemen op het geboortekaartje. De babyrekening van Bnp Paribas Fortis krijgt op vandaag (20/07/2009) een basisrente mee van 2,40% en een getrouwheidspremie van 0,60%. Om het moment dat uw kindje de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt zal Bnp Paribas Fortis automatisch de babyrekening omzetten in een jongerenspaarrekening. De jongerenspaarrekening van Bnp Paribas Fortis krijgt op vandaag (20/07/2009) een basisrente mee van 1,00% en een getrouwheidspremie van 0,75%.

Meer info

De website van Bnp Paribas Fortis

Bron

Website Bnp Paribas Fortis

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk hier op onze site alle kinderspaarrekeningen

©Bankshopper.be